HomeMienendo ya Kiswahili Karatasi ya Tatu

Mienendo ya Kiswahili Karatasi ya Tatu

Kiswahili Karatasi Ya 3

Mwingiliano mzuri wa kidijitali kwa watahiniwa wanaojiandaa kufanya mtihani wa KCSE: Riwaya Tamthilia | Hadithi fupi | Ushairi | Fasihi Simulizi

Chunguza sampuli za maudhui wasilianifu

Sampuli ya riwaya "Nguu Za Jadi"
Kifurushi kamili kina:

Jalada | Anwani | Mandhari na umuhimu wake | Dhamira | Maudhui | Wahusika, uhusika na umuhimu wao | Mbinu za lugha| Mbinu za uandishi 

Sampuli ya hadithi fupi "Mapambazuko Ya Machweo Na Hadithi Nyingine"
Kifurushi kamili kina:

Fadhila za punda | Msiba wa kujitakia | Mapambazuko ya Machweo | Kila mchezea wembe | Kifo cha suluhu | Ahadi ni deni | Toba Ya Kalia | Nipe nafasi | Nilitamani | Pupa

Sampuli ya Tamthilia "Msasa Wa Bembea Ya Maisha
Kifurushi kamili kina:

Fadhila za punda | Msiba wa kujitakia | Mapambazuko ya Machweo | Kila mchezea wembe | Kifo cha suluhu | Ahadi ni deni | Toba Ya Kalia | Nipe nafasi | Nilitamani | Pupa

Sampuli ya Fasihi Simulizi
Kifurushi kamili kina:

Aina za  Fasihi | Utafiti wa Fasihi Simulizi | Tanzu za Fashihi Simulizi | Maswali ya KCSE

Sampuli ya Ushairi
Kifurushi kamili kina:

Istilahi za kishairi | Jinsi ya kujibu maswali ya ushairi | Maswali ya KCSE na miongozo ya kusahihisha

Purchase full access now